Regal Technology Co., Ltd.
Add: No 2, Shiji Road, Jindu Town, Gaoyao City, Guangdong, China.
Tel: 86-758-8519997; Fax: 86-758-8519994; Email: export@regal.com.cn; fICP06037016